بهزیستی به عنوان یک سازمان  تخصصی اجتماعی بیش از هرسازمان  دیگری نیازمند ایده های نو وخلاقانه در رویارویی با مسائل متعدد اجتماعی است

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان آیین تجلیل از دانشجویان برتر ونخبگان علمی پزوهشی تحت حمایت بهزیستی وهمچنین همیاران بهزیستی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت در بهزیستی شهرستان بردسیر برگزارشد

اکبر محبی معاون بهزیستی بردسیر در این مراسم با تبریک فرا رسیدن هفته دولت وگرامی داشت یاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنربا اشاره به فعالیتهای گسترده بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی اجتماعی ،این مجموعه را  بیش از هر سازمان دیگری نیازمند ایده های نو وخلاقانه و مشارکت جمعی پژوهشگران وفعالین این حوزه در مواجهه با مسائل متعدد اجتماعی دانست وافزود : مجموعه بهزیستی وبه ویژه بهزیستی بردسیر به منظور ارائه خدمات اثر گذار وماندگار آماده همکاری با نخبگان وپژوهشگران در زمینه های مختلف اجتماعی و پیشگیری است .

در ادامه این مراسم از پژوهشگران ودانشجویان برتر علمی با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد