به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در راستای گسترش خدمات بهزیستی و پوشش هرچه بیشتر کودکان واجد شرایط   آموزش ، آزمون کتبی داوطلبین تأسیس مهدکودک در سطوح شهری و روستائی در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار گردید.

مدیرکل بهزیستی در ابتدای این جلسه در سخنانی کوتاه خطاب به شرکت کنندگان اظهار داشت: باتوجه به اهمیت صحت آموزش خردسالان ، تکلیف شرعی و قانونی این مسوولیت بر عهده ما می باشد  و باید پذیرفته شدگان این آزمون که متولی امر آموزش دوران مهم کودکی می شوند در ارتقاء سطح علمی خویش تلاش و همت نمایند  تا تربیت کننده نسلی باشند که با تفکر و تربیتی سازنده  بتوانند ارتقاء جامعه اسلامی ایران را رقم بزنند  
لازم به ذکر است  پذیرفته شدگان آزمون کتبی بعد از شرکت در مصاحبه های تخصصی در صورت کسب امتیاز لازم مجوز فعالیتشان صادر و در سطح شهر و روستا مجاز به تاسیس مهد کودک می باشند