طرح طبخ و توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای سطح استان کرمان باحضور مدیر کل بهزیستی کرمان در یکی از روستا مهدهای شهرستان منوجان و بطور همزمان در سراسر استان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان در جریان بازدید از روستا مهد حاشیه شهر منوجان گفت : طرح طبخ و توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای با هدف رفع فقر غذایی در کودکان کم  برخوردار  روستایی اجرا می شود که با آغاز این طرح در روستا مهدهای سراسر استان تعداد 10500 کودک روستایی با سرانه هرکودک روزانه یک هزار تومان ، پنج روز در هفته از یک وعده غذای گرم برخوردار می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان اعتبار اختصاص یافته به این طرح را مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون تومان اعلام کرد و افزود : با اجرای برنامه سنجش و مراقبت از سوی مربیان تغذیه مراکز بهداشت شهرستانهای استان و اعلام گزارش سال 91 دانشگاههای علوم پزشکی استان ، اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای استان کرمان بین 85 تا 90 درصد موفقیت داشته است .