همزمان با سراسر کشور و مرکز استان اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در تمامی شهرستانها آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی اسان کرمان براساس گزارشات واصله از شهرستانها با حضور نمایندگان  مجلس ، ائمه جمعه و فرمانداران طرح پیشگیری از تنبلی چشم که به منظور معاینه چشم کودکان 3 تا 6 سال از اول تا پایان آبانماه اجرا می شود با هدف کاهش معلولیت بینایی در افراد آغاز بکار کرد.

گفتنی است این طرح هر ساله در دورترین نقاط استان نیز انجام می شود که با برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری ادارات بهزیستی شهرستانها با مسئولین جهت همکاری و اطلاع رسانی به خانواده ها برای انجام معاینات چشم فرزندان خود برنامه ریزی برای پوشش حداکثری کودکان 3 تا 6 سال استان صورت گرفته است.
طرح پیشگیری از تنبلی چشم اول تا پایان آبانماه در مهد های کودک و پایگاههای سنجش بینایی ویژه گروه سنی کودکان 3 تا 6 انجام می شود .