همزمان با سراسر کشور طرح پیشگیری از تنبلی چشم  (آمبلیوپی )  از اول آبانماه در کرمان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،طرح پیشگیری از تنبلی چشم همزمان با سراسر کشور در مهد های  کودک، مراکز بهداشت و تمامی پیش دبستانیهای سراسر کشورر از اول تا 30 ماه اجرا می شود.
گفتنی است در این طرح خانواده ها می توانند با مراجعه به مراکز مشخص شده و با در دست داشتن شناسنامه ،چشمان کودکان 3 تا 6 سال خود را مورد معاینه قرار دهند.