به همت اداره بهزیستی و کانون ناشنوایان شهرستان سیرجان و باحضور جمعی از مبلغین دینی آشنا به زبان اشاره و همکاری موثر دفتر آیت ا… وحید خراسانی احکام دینی به مدت دو روز از طریق زبان اشاره به جمع کثیری از ناشنوایان شهرستان سیرجان آموزش داده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان مهتاب حسینی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سیرجان با اشاره  به حضور 580 نفر معلول ناشنوا در شهرستان سیرجان گفت : یکی از برنامه های ثابت هر ساله این اداره برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی مذهبی در ماه مبارک رمضان است و درهمین راستا امسال نیز با همت کانون ناشنوایان و مبلغین دینی آشنا به زبان اشاره دوره دو روزه آموزش احکام با حضور بیش از 250 نفر از ناشنوایان برگزار گردید.

گفتی است درپایان این دوره دو روزه ضیافت افطاری  با حضور معلولین فوق برگزار گردید.