دوره ژنتیک مددجویان و توانخواهان با حضور کارشناس ژنتیک و کارشناس پیشگیری در رشته مامایی  بهزیستی در محل مرکز تامین و توسعه فیاض بخش دو بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان نوشین حسینی کارشناس ژنتیک بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه آزمایشات ژنتیک از بسیاری از معلولیت ها پیشگیری می کند عنوان کرد : آموزش و آگاه سازی عمومی نقش مهمی در بالابردن فرهنگ مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در پیشگیری از معلولیت ها دارد .

همچنین با مشاوره ژنتیک می توان اطلاعاتی پیرامون خطر ابتلا به بیماری ونحوه وراثت بیماری واز همه مهمتر راههای مختلف پیشگیری ار بروز ناهنجاریها را دریافت کرد.

مریم رسولی  کارشناس پیشگیری در رشته مامایی بهزیستی با اشاره به مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز ناهنجاریها گفت : مشاوره و آزمایشات ژنتیک در موارد ازدواج های فامیلی ،حاملگی بالای 35 سال ،اختلال در سوخت و ساز بدن ،اختلالات رفتاری و سقط های مکرربا اهمیت بیشتری انجام شود .