نشست تخصصی فرآیند فعالیت اورژانس اجتماعی  با موضوع کودک آزاری با حضور مدیر کل ، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان مددکاران ، روانشناسان و فعالین اجتماعی در محل سالن اجتماعات نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه جامعه در حوزه مسایل اجتماعی در شرایط ویژه ای قرار دارد ، اظهار داشت : اخبار دریافت شده در مورد کودک آزاری های پیش آمده نگران کننده است .

وی مداخلات علمی و موثر در حوزه آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و گفت : آگاهی بخشی به مردم و افزایش دانش اجتماعی می تواند به عنوان یک مداخله موثر در کاهش آسیبب و پدیده کودک آزاری نقش اساسی داشته باشد.

صادق زاده با تشریح فعالیت اورژانس اجتماعی گفت : اورژانس های اجتماعی وقتی می تواند مداخلات اثر گذار داشته باشند که دامنه همکاری با حلقه ها و لایه های مختلف جامعه برقرار شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان دو خط  شامل خط مشاوره ای  1480و مداخله ای 123 سازمان بهزیستی  را که وظیفه  مشاوره تلفنی به مردم و مداخله در بحران های اجتماعی را بر عهده دارند از اقدامات موثر بهزیستی دانست و اظهار داشت : مشاوره ها و مداخله های انجام شده نقش موثری در کاهش پدیده هایی چون خودکشی و کودک آزاری داشته است

محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان نیز با تشریح شاخص های سلامت در یک جامعه گفت : بی شک بدون همکاری های بین  بخشی ضروری ترین ابزار برای فراهم کردن زمینه های سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها و پدیده های چون کودک آزاری است .

وی با بیان اینکه رفاه کودکان یکی از شاخص های مهم سلامت است ؛ افزود : در هر جامعه بر اساس فرهنگ و ارزش های تعریف شده در آن جامعه تعاریف مختلفی از آسیب می شود اما کودک آزاری پدیده است که در ادیان و فرهنگ های  مختلف به ویژه در دین اسلام نفی شده است . بنابراین تامین رفاه کودکان در ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه بعد از همسر آزاری ، کودک آزاری شایع ترین آسیب است ؛ گفت : بیش از 12000 کودک به طور مستقیم از پوشش های حمایتی ، آموزشی ، مراقبتی بهزیستی برخوردار هستند.

لازم به ذکر است در این نشست تخصصی کارشناسان حقوقی و اجتماعی به بیان دیدگاههای خود در زمینه کودک آزاری پرداختند.