تکریم از خدمات عباس نصرت آبادی رئیس بهزیستی راور و معرفی صدیقه شبستری به عنوان سرپرست بهزیستی راور با حضور عباس  بلندی  مشاور و نماینده مدیرکل ،کارکنان اداره و نماینده مراکز غیردولتی در محل اداره بهزیستی راور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راور عباس بلندی مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه منابع انسانی بزرگ‌ ترین ثروت هر سازمانی است بیان کرد : کارکنان بهزیستی با نیت خالصانه و با عشق به جامعه هدف خدمت می نمایند .

عباس نصرت آبادی رییس سابق اداره بهزیستی شهرستان راور با ارائه گزارشي از فعاليتهاي یک سال نيم دوره مديريت خود در اداره بهزيستي راور گفت : موفقیتی که در این دوران خدمتگذاری به جامعه هدف بهزیستی راور صورت گرفته به لطف همکاران بوده است .

. شبستری رييس جديد اداره بهزيستي شهرستان راور نيز توانمند سازي در بهزيستي را بعنوان يك ايده خلاق از اهداف و برنامه هاي بهزيستي راور خواند و عنوان کرد  : بهزيستي امروز در دهه چهارم انقلاب و در دوران عدالت اجتماعي با 54 نوع فعاليت بايد فعاليت هاي خود را در زمينه خصوصي سازي و تخصصي سازي گسترش دهد .

خانم شبستری نيروي انساني را مهمترين عامل در موفقيت بهزيستي دانست و خاطرنشان كرد : همكاري کارکنان در بخش مختلف خانواده بزرگ بهزيستي با مديران مجموعه مي تواند بهزيستي را در راه رسيدن به اهداف متعالي كمك كند .

 در این مراسم از  زحمات عباس نصرت آبادی تقدیر و صدیقه شبستری به عنوان سرپرست اداره بهزیستی راور معرفی شد.