مراسم جشن تکلیف فرزندان شبه خانواده تحت نظارت بهزیستی با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان و معاون اداره بهزیتی شهرستان کرمان د محل تالار بهارستان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس بلندی معان پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان در آیین جشن تکلیف فرزندان گفت : شروع سن تکلیف به عنوان آغاز تکامل روح ، اگر با آموزش های صحیح همراه شود موجب نهاینه شدنارزش ها و تقرب به خداوند می شود .