طرح آمبلیوپی با  حضور رئیس و کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی راور ،معاون سیاسی –امنیتی فرماندار ،رئیس مرکز بهداشت و رئیس بهداری نیروی انتظامی در محل مهدکودک قصر فرشته ها افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راورعباس نصرت آبادی رئیس بهزیستی شهرستان راور بابیان اینکه سال گذشته 1864 کودک مورد غربالگری چشم قرار گرفتند عنوان کرد : بهترین سن برای درمان تنبلی چشم زیر شش سال می باشد .

عباس نصرت آبادی با اشاره به 26 پایگاه سنجش بینایی در شهرستان راور گفت :سنجش بینایی در مهدهای کودک شهری و روستایی ،مراکز بهداشتی و خدمات سلامت شهری و خانه های بهداشت توسط 30 نفر مربی آموزش دیده انجام می شود .

زهرا یوسف زاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان راور با تقدیر و تشکر از همکاری مناسب بهزیستی در انجام طرح آمبلیوپی اظهار داشت : برنامه های غربالگری به علت  ارزان قیمت و دردسترس بودن و سریع به نتیجه رسیدن از اهمیت خاصی برخوردار است .