آموزشگاه قالیبافی نابینایان گره نور با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ،مدیر کل فنی و حرفه ای  ، مسئول خیریه عصای سفید و جمعی از کارشناسان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با تاکید بر نمایش کارهای هنری و قالیبافی نابینایان در نمایشگاه های ملی و بین الملی گفت : باید با حمایت از نابینایان و کم بینایان زمینه رشد و استقلال آنان را فراهم شود.

اسدی برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و هنری برای افراد دارای معلولیت را یکی از ضرورت های توانمندسازی دانست و گفت : خوشبختانه در سازمان بهزیستی برگزاری جشنواره های مختلف طراحی شده است که این جشنواره ها علاوه بر فراهم کردن زمینه های شغلی برای افراد دارای معلولیت به ارتقاء سلامت روانی – اجتماعی منجر شده است .

جهانگیری مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان ضمن بازدید از کارگاه و گفت و گو با آموزش گیرندگان این کارگاه قالیبافی گفت : آموزش های کسب مهارت برای این قشر از جامعه باید با حمایت مسئولین ، خیرین و متولیان در سطح گسترده ای از جامعه انجام شود .

جهانگیری با اشاره به قالیبافی به عنوان یکی از هنرهای سنتی استان کرمان اظهار داشت : با برپایی نمایشگاه های مختلف از دستاوردهای هنری نابینایان می توان زمینه اشتغال ، توانمندی و استقلال روشندلان را فراهم نماییم.

وی از افتتاح شعبه ای از این آموزشگاه در شهرستان سیرجان در آینده ای نزدیک خبر داد و عنوان کرد :  با نگرش مثبت نسبت به کارهای دستی و هنری نابینایان زمینه ترغیب تمامی روشندلان را برای کسب آموزش و مهارت مهیا می شود .

مظفری مدیر و استاد  آموزشگاه قالیبافی نابینایان و کم بینایان  با بیان اینکه 28 هنرجو نابینا آموزش دیده در قسمت تولید مشغول می باشند افزود : در حال حاضر 15 نفر از نابینایان و کم بینایان در این آموزشگاه آموزش می بینند.