به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان به اجرای برنامه های آگاهسازی وترویج فرهنگ پیشگیری از مصرف مواد مخدردر سطح شهرستان پرداخت .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر ودر راستای وظایف سازمانی ،اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان با برگزاری جلسات مرتبط با مسئولین شهرستان واقداماتی از قبیل توزیع بروشورهای آگاه سازی ،نصب بنر وپوسترهای حاوی پیامهای پیشگیرانه در این هفته پررنگتر از قبل  به آگاه سازی وترویج فرهنگ پیشگیری در سطح شهرستان پرداخت .

محمد قصری رییس اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان در همین رابطه گفت :باتوجه به اهتمام جدی سازمان بهزیستی کشور وباالطبع آن اداره کل وادارات بهزیستی سطح استان کرمان  به بحث آگاه سازی وپیشگیری از معضلات وآسیبهای اجتماعی با فرارسیدن هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر که نشان از اهمیت موضوع مبارزه وپیشگیری از اعتیاد در سطح جهانی دارد .

وی عنوان کرد : امیدواریم با برگزاری جلسات مرتبط با مسئولین شهرستان کوهبنان ،توزیع بروشورهای آموزشی وآگاهسازی در سطح شهر وسرعت بخشیدن به اجرای برنامه های مرتبط با درمان وپیشگیری از معضل اعتیاد در شهرستان کوهبنان قدمهای موثر واثر بخشی برداریم .