جلسه ای با حضور مدیران 35 مرکز بهبود اقامتی میان مدت با موضوع اجرای صحیح دستورالعمل پروتکل درمان در این مراکز ، در محل سالن ارشاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان خسرو ملک شاهی معاون حوزه توسعه و پیشگیری بهزیستی با تقدیر از خدمات موثر مراکز بهبود اقامتی برای درمان افراد دارای اعتیاد گفت : برای حمایت ، درمان و توانمندسازی معتادین مراکز باید اصول پروتکل و دستورالعمل درمانی و پزشکی را رعایت کنند .

حسن زاده رئیس اداره حراست بهزیستی با تاکید بر رعایت شئونات اخلاقی و انسانی در این مراکز اظهار داشت : رعایت نکات و مسائل امنیتی در ارتباط با درمان بیماران باید یکی از اهداف مهم مدیران مراکز بهبودی اقامتی باشد .

گفتنی است در پایان دستورالعمل و پروتکل نظارت بر مراکز غیر دولتی اقامتی و طرح رتبه بندی تشریح شد و مقرر گردید از شروع آذر ماه رتبه بندی مراکز توسط کارشناسان استان و شهرستان ها انجام شود .