طرح آگاهسازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری بهزیستی شهرستان راور ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره ارشاد اسلامی با حضور 300 نفر از مددجویان در محل سالن ارشاد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راور صدیقه شبستری رئیس اداره بهزیستی شهرستان راور با اشاره به رشد  آسیب های اجتماعی گفت : اعتیاد به عنوان اصلی ترین آسیب اجتماعی می تواند اثرات متعدد روانی ، جسمانی ،اقتصادی و اجتماعی برای خانواده و فرد داشته باشد .

علی بقایی روانشناس با تاکید بر ریشه یابی آسیب های اجتماعی در جامعه اظهار داشت : شناخت آسیب های اجتماعی و نحوه پیشگیری از آن در بین جوانان و نوجوانان و همچنین ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در کاهش مشکلات اجتماعی بسیار مهم می باشد .

بقایی  آموزش مهارت های زندگی به فرزندان را اولین واکنش سریع و به موقع ایمن سازی در برابر خطرات اجتماعی دانست و تصریح کرد: با تعامل خانواده، مدرسه و جامعه سه نهاد اجتماعی که دائما از همدیگر تاثی می پذیرند ،می توان از زمینه های بروز و گسترش انواع آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.