به منظور ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابان طرح آگاهسازی و اطلاع رسانی در شهر کرمان به اجرا در آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به همت معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان وبا همکاری نهادهای مردم نهاد طرحی تحت عنوان« ساماندهی کودکان کار و خیابان »به مدت 2 رو در شهر کرمان به اجرا در آمد.

این طرح که به منظور آگاهسازی ، اطلاع رسانی و هدفمند نمودن نیات خیرخواهانه شهروندان درراستای کمک به کودکان کار و خیابان به اجرا درآمد کارشناسان و فعالان این عرصه در قالب تیمهای اطلاع رسانی با استقرار در نقاط پر تردد سطح شهر به ارائه راهکارها و شیوه های کارشناسی و برنامه ریزی شده و هدایت کمکهای مردمی شدند .

گفتی است چندین خیریه و نهاد مردمی تحت نظارت بهزیستی استان کرمان در زمینه ساماندهی کودکان کارو خیابان در کرمان درحال فعالیت می باشند و همچنین با شیوه های نوین و علمی زمینه رشد ، آموزش و تغذیه صحیح این کودکان را با همکاری خیرین و فعالین این عرصه به بهترین نحو  انجام می دهند .

با طراحی و اجرای طرح فوق افراد مشتاق به یاری رساندن به این کودکان جهت همکاری و کمک به آنان در مسیری صحیح و موثر به مراکز فعال در این زمینه معرفی می گردند تا علاوه بر رساندن کمکهای فوق به افراد نیازمند از سوء استفاده از احساسات خیر خواهانه مردم تا حد زیادی جلوگیری گردد.