رئیس بهزیستی شهرستان راور  از وجود دو هزار و 500 سالمند در این شهرستان خبرداد و گفت: طرح مراقبت و ویزیت سالمندان در شهرستان راور در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان از راور، عباس نصرت‌آبادی در حاشیه اجرای طرح مراقبت و ویزیت سالمندان در شهرستان راور که با حضور کارشناسان واحد امورتوانبخشی ( فیزیوتراپ – روانشناس – مددکار) و جمعی از کارشناسان مرکز بهداشت ( پزشک – پرستار – کارشناس تغذیه ) آغاز شد اظهار داشت:  مراقبت و ویزیت سالمندان در منزل یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور که با همکاری وزارت بهداشت در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه حدود 7.5 درصد جمعیت کل کشور را سالمندان تشکیل داده است افزود: پیش‌بینی می‌شود که این جمعیت تا 10سال آینده به 10 میلیون نفر افزایش یابد بنابراین اجرای برنامه‌های توانبخشی ، مراقبتی ، آموزشی برای آنان ضروری است تا سالمند و خانواده دوران سالمندی را با شکوه همراه با لذت در کنار یکدیگر بگذرانند که این موصوع سبب امنیت روانی در جامعه و کاهش میزان برخی آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

رئیس بهزیستی شهرستان راور  خاطرنشان کرد: در این طرح 10 نفر از سالمندان تحت حمایت توسط کارشناسان شبکه بهداشت واداره بهزیستی از خدمات مراقبتی  شامل اندازه‌گیری قند خون و فشار خون، قد، وزن ، مشاوره  تغذیه، بهداشت و روان بهره‌مند شدند.

وی با قدرانی از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان که به شکل داوطلبانه به ارائه این خدمات می‌پردازند افزود: شهرستان راور دارای 2 هزار و 500 سالمند است که تاکنون 97 نفر از آنان از خدمات اداره در واحدهای امور اجتماعی و توانبخشی بهره‌مند شدند اما برای بقیه این جمعیت که با خانواده یا مستقل زندگی میک‌نند در راستای ارتقاء بهبود کیفیت و افزایش امید به زندگی ، مراقبت‌های پزشکی و توانبخشی ، مناسب‌سازی ، ایجاد فضاهای مناسب ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی و تکریم سالمندان انجام می‌شود.