اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان ، خبر از توزیع شیر رایگان بین سالمندان مراکز شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی داد و گفت : برای اولین بار توزیع شیر به تعداد 1860 بسته بین سالمندان مراکز شبانه روزی استان درحال انجام می باشد.
وی اختصاص اعتبار برای تغذیه سالمندان که از محل اعتبارات وزارت رفاه ، کار و تامین اجتماعی می باشد را یکی دیگر از طرحهای جدید ویژه سالمندان دانست و افزود: اعتبار کلی اختصاص یافته به این طرح155/000/000 ریال میباشد.

وی ارزیابی ، مشاوره و راهنمایی شغلی ویژه معلولین را از طرحهای جدید و دیگر سالجاری بهزیستی درحوزه معاونت توانبخشی بر شمرد و اظهار داشت : بررسی وضعیت معلولیت فرد ،علایق و انگیزهای وی  درجهت انتخاب شغل مناسب و ارائه آموزشهای لازم جهت کسب مهارتهای شغلی و ورود موفق به بازار کار از اهداف اجرایی این طرح در معاونت توانبخشی است که برای اولین بار در بهزیستی اجرا شد
اسماعیلی با بیان اینکه اجرای طرح غربالگری اتیسم (اختلال نافذ رشد) و طرح مطالعه سالیانه وضعیت موجود مناسب سازی در ادارات از دیگر طرحهای جدید امسال بود ،گفت : در طرح مطالعه سالیانه وضعیت موجود مناسب سازی دستگاهها با تشکیل کمیته اجرایی پروژه عملکرد دستگاهها توسط بهزیستی با تهیه پرسشنامه و ارسال به دستگاهها ، تشکیل تیم کنترل و جمع بندی به ارزیابی اقدامات مناسب سازی در دستگاهها پرداختیم.
وی برگزاری 37 نشست مشورتی درخصوص مناسب سازی با تشکلهای سراسر استان را نیز از طرحهای ابتکاری امسال درمعاونت توانبخشی عنوان کرد.