ویزیت رایگان 75 نفر از مددجویان و سالمندان بهزیستی  و اهالی ساکن در روستای مهتابی (زیارت) شهرستان عنبرآباد با همکاری پزشک خیر و به همت مجتمع آوای مهر انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از عنبرآبادخداداد سالاری زاده رئیس بهزیستی عنبرآباد گفت: طرح ویزیت رایگان از روستای دوساری ، جهادآباد و این بار روستای مهتابی(زیارت) با همکاری پزشک خیر، روستا به روستا و بصورت خودجوش و مستمر انجام خواهد گرفت.