مانور پدافند غیر پدافند غیر عامل ، ایستگاه نقاشی و طرح پیشگیری از تنبلی چشم در مهدهای کودک شهرستان رابر اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان ، به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ، مانور پدافند غیر عامل ، ایستگاه نقاشی و طرح پیشگیری از تنبلی چشم در مهدهای کودک شهرستان رابر به همت اداره بهزیستی شهرستان رابر با همکاری فرمانداری و هلال احمر برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی رابر گفت : در مانور پدافند مواردی شامل استتار، اختفاء ، پراکندگی ، پوشش حفاظتی ، تحرک و فرار توسط کودکان تمرین و اجرا شد .

شهربانو مهدی پور افزود: طرح غربالگری بینایی با هدف پیشگیری از صدمات بینایی برای کودکان سه تا 6 سال نیز همزمان با این مانوردر مهد های کودک انجام شد .

وی تصریح کرد: در حاشیه این مراسم ایستگاه نقاشی توسط کودکان با موضوع پدافند غیر عامل برگزار شد.