آیین اجرای توزیع یک وعده غذای گرم با حضور مدیر کل ،معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ،مدیر بهزیستی شهرستان کرمان وکارشناسان مرکز بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی کرمان در روستا مهد هستی قائم آباد کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی در این مراسم گفت : تامین زیرساخت های آموزشی مهدهای کودک مناطق کمتر برخوردار می تواند فرصت های یکسان آموزشی در بین افراد جامعه و همچنین عدالت اجتماعی را فراهم نماید .

صادق زاده تلاش در احقاق حقوق کودکان در جامعه از وظایف مهم حاکمیت ودستگاههای اجرایی دانست و عنوان کرد :  گسترش فضاهای آموزشی مخصوص کودکان وبه موازات آن ارتقائ سطح علمی مربیان ودست اندر کاران امر آموزش کودکان از مهمترین برنامه های در دست اقدام بهزیستی به عنوان تنها متولی تخصصی مسائل اجتماعی است .

ودر همین راستا اظهار داشت : به منظور ایجاد فرصت های برابر وارتقا سطح سلامت کودکان در مناطق کمتر برخوردار طرح توزیع یک وعده غذای گرم علیرغم مشکلات اعتباری امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل قبولی داشته است .

مدیر کل بهزیستی خاطر نشان کرد : در حال حاضر 15 هزارکودک در سطح استان تحت پوشش طرح غذای گرم می باشند ودر تلاشیم تا همه مهدهای کودک سطح استان را در مناطق شهری وروستایی تحت پوشش این طرح قرار دهیم .

در ادامه این مراسم با توزیع غذای گرم بین کودکان حاضر در روستا مهد هستی طرح توزیع غذای گرم در مهدهای کودک مناطق کمتر برخوردار رسما آغاز گردید

در پایان مسئولین هدایایی را به کودکان اهدا نمودند.