هم زمان با هفته بهزیستی همایش عفاف وحجاب باهمکاری بسیج کارمندی، بهزیستی وبیمه سلامت در محل سالن فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کهنوج برگزارشد

در دومین روز از هفته بهزیستی رئیس وکارکنان بهزیستی نرماشیر باحضور در فرمانداری بافرماندار دیدار وگفتگو نمودند

به مناسبت هفته بهزیستی جلسه مشورتی هم اندیشی مشکلات فراروی معلولین وگروههای هدف باحضور فرماندار ورئیس بهزیستی سیرجان ،کارشناسان ونمایندگان مراکز در فرمانداری برگزار شد

نمایشگاه توانمندیهای معلولین ومددجویان بهزیستی رفسنجان به مناسبت هفته بهزیستی از 22تا28تیرماه در کاروانسرای شاه عباسی دائر می باشد

در دومین روز از هفته بهزیستی هم زمان با هفته عفاف وحجاب کارکنان استان وشهرستان کرمان باشرکت در پیادروی وهمایش ورزش های همگانی این هفته راگرامی داشتند