اکبر دستجردی -قلعه گنج تقدیر امام جمعه رفسنجان از خدمات بهزیستی
امام جمعه شهرستان رفسنجان در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان از خدمات و تلاشهای بهزیستی رفسنجان تقدیر نمود.
توزیع 440 سبد غذایی بین مددجویان رفسنجان
همزمان با شب های قدر 140 سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی رفسنجان توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان تعداد 300 سبد غذایی از 440 سبد غذایی توزیع شده به همت مجتمع خلیل آباد تهیه و در اختیار مددجویان قرر گرفت.

حمایت خیرین رفسنجان از 12 فرزند بهزیستی
12 خیر  رفسنجانی به منظور حمایت از کودکان تحت حمایت بهزیستی مسئولیت تامین مخارج زندگی 12 کودک را برعهده گرفتند.
گفتنی است این اقدام در شبهای ماه مبارک رمضان صورت گرفت.
توزیع یکصد سبد غذایی سبد غذایی بین مددجویان
به همت جمعی از خیرین رفسنجان یکصد سبد غذایی بین مددجویان این شهر توزیع شد.
همچنین به همت خیرین وسایل زندگی مددجویی که در آتش سوزی سوخته بود تهیه و در اختیار  این خانواده قرار گرفت .