عباس بلندی- رفسنجانبرگزاری مراسم افطاری به کودکان بهزیستی رفسنجان
مراسم افطاری خوابگاه دخترانه مشیز با حضور فرماندار ، امام جمعه ، اعضاء شورای شهر ، و جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان برگزار شد.
به گزارش روابط  بهزیستی استان کرمان ،  رئیس اداره بهزیستی رفسنجان گفت : این ضیافت به همت خیرین و برخی مسئولین شهرستان برای فرزندان شبه خانواده مرکز دخترانه مشیز ر فسنجان برگزار شد.
وی افزود: دراین ضیافت افطاری که همراه با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری بود فرزندان بهزیستی به همراه دیگر میهمان روزه خود را در فضایی صمیمی و معنوی افطار نمودند. توزیع 40 سبد غذایی بین مددجویان رفسنجان
بلندی خبر از توزیع 40 سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی رفسنجان داد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، بلندی با بیان مطلب فوق گفت خیرین رفسنجان درماه رمضان تعداد 40 سبد غذایی برای کمک به مددجویان به بهزیستی تحویل نمودند که بین جامعه هدف توزیع شد.
وی همچنین خبر از توزیع غذا در ضیافت افطاری بین 110 مددجو داد.