هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین  کرمان در ارزیابی کشوری رتبه برتر را کسب کرد
هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان در ارزیابی عملکرد هیئت های استانهای کشور مقام اول را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،مهدی نخعی رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان گفت :  پس از ارزیابی و بررسی عملکرد هیئت های ورزشها ی جانبازان و معلولین استانهای سراسر کشور در سه گوه «الف» ،«ب »و «ج» با توجه به عملکرد  قابل قبول ،هیئت کرمان توانست در بین استانهای گروه ج (استانهای خراسان جنوبی ،یزد و کرمان ) مقام اول را از آن خود کند .

وی با بیان اینکه کسب این عنوان برای بار دوم به هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان اختصاص یافته است، افزود : این ارزیابی در اجرای برنامه و تقویم ورزشی ،میزبانی مسابقات کشوری ،تعداد تیمها در مسابقات لیگ ،حضور در مسابقات  جوانان ،برگزاری مسابقات استانی، مقامهای کسب شده در لیگ و کشوری ،تعداد ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی ،ورزشکاران ملی پوش ،قهرمانی ملی پوشان در مسابقات پارالمپیک ،جهانی ،آسیایی و بین المللی ،اجرای برنامه های ورزشی به مناسبت های مختلف و تعداد ورزشکاران در مسابقات کشوری صورت گرفت  که در نهایت استان کرمان توانست مقام اول را در گروه خود کسب کند.
کسب رتبه هفتم کشوری هیأت ورزشهای ناشنوایان استان کرمان
هیأت ورزشهای ناشنوان استان در ارزیابی عملکرد هیأتهای استانی رتبه هفتم را کسب کرد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، محمد حسین مولا رئیس هیأت با بیان مطلب فوق گفت : هیأت ورزشهای ناشنوایان در ارزیابی که از سوی فدراسیون ورزشهای ناشوایان ،پیوند اعضاء و بیماران خاص صورت گرفته است ، با توجه به عملکرد قابل قبول توانسته است عنوان هفتم را ازآن خود کند .
وی افزود : ورزشکاران هیأت ورزشهای ناشنوایان استان کرمان تاکنون توانسته اند در عرصه های ملی و بین المللی عنوانهای برتری مختلفی را در رشته های مختلف ورزشی کسب نمایند.