کمک خیر خواهانه جمعی از دندانپزشکان به مددجویان قلعه گنج
جمعی از دندانپزشکان به منظور انجام اقدامات خیرخواهانه و کمک به درمان جمعی از معلولین با حضور در مکانهای دور افتاده شهرستان قلعه گنج اقدامات دندانپزشکی را دراین مکانها به افراد نیازمند و تحت حمایت بهزیستی ارائه نمودند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی دستجردی رئیس اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج با بیان مطلب فوق   گفت : این دندانپزشکان خیّر علاوه برمعاینه،آموزشهای لازم در زمینه بهداشت،دهان و دندان و خدمات دندانپزشکی را به تعداد 80 نفر از معلولین ارائه نمودند.

بررسی مسائل و مشکلات مرکز بهبودی اقامتی منوجان با حضور مسئولین
نمدادی رئیس اداره بهزیستی شهرستان منوجان گفت : در جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان منوجان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ضمن بازید از مرکز بهبودی اقامتی میان مدت، مسایل و مشکلات مربوط به این مرکز از سوی مسئولین مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تأمین برخی وسایل مورد نیاز مرکز از سوی مسئولین حاضر در جلسه مهمترین مصوبات این جلسه بود و مقرر شد تا با تهیه امکانات لازم خدمات بهتر و مناسب تری به جامعه هدف این مرکز ارایه گردد.
کمک به 22 زن معلول منوجانی
نمدادی از کمک جمعی از خیرین به 22 زن معلول منوجانی خبر داد و گفت :به منظور ارج نهادن به زنان با همکاری جمعی از خیرین هدایایی به ارزش ریالی 6 میلیون تومان تهیه و در اختیار 22 زن معلول تحت حمایت بهزیستی قرار گرفت .
رئیس اداره بهزیستی منوجان همچنین تجلیل از 3 مادر که دارای چند فرزند معلول بودند را نیز از دیگر برنامه هایی دانست که برای تجلیل و ارج نهادن به مقام زن در این شهرستان توسط بهزیستی صورت گرفته است .
برگزاری جلسه کمیته مناسب سازی در شهرستان انار
کمیته مناسب سازی شهرستان انار با حضور اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
پوداتات رئیس اداره بهزیستی شهرستان انار گفت : دراین جلسه مسائل مربوط به مناسب سازی شهرستان انار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در سال 94 کلیه مصوبات مربوط به نهادها و ادارات دولتی تا حصول نتیجه از سوی مسئولین مورد پیگیری قرار گیرد.
برگزاری جلسه ارزیابی شغلی در شهرستان انار
باحضور کارشناسان ستاد مرکزی بهزیستی استان کرمان جلسه ارزیابی شغلی بهزیستی در شهرستان انار برگزار شد.
رئیس بهزیستی شهرستان انار درخصوص ارزیابی صورت گرفته در شهرستان انار گفت : دراین ارزیابی درخصوص فرصتهای شغلی ویژه مددجویان و راههای توانمند سازی جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفت .