برگزاری روز جهانی عصای سفید در شهرستان رفسنجان
با برگزاری جشنی با حضور مسئولین و مددجویان نابینای این شهرستان روز جهانی عصای سفید گرامی داشته شد. طی این مراسم مسئولین شهرستان رفسنجان در خصوص لزوم حضور فعالتر معلولین در عرصه های مختلف اجتماعی به ایراد سخن پرداخته و مراسم با اجرای موسیقی ، نمایش فیلم کوتاه  عصای سفید تقدیر از نابینایان موفق در عرصه های مختلف علمی و هنری ، تقدیر از خیرین فعال در عرصه حمایت از نابینایان برگزار گردید.

برگزاری مراسم هفته جهانی کودک در شهرستان کوهبنان
طی این هفته در شهرستان کوهبنان جشنی با حضور کودکان مهدهای کودک شهرستان همچنین برنامه هایی از قبیل زیارت قبور شهداء ، بازدید از مناطق طبیعی ، اجرای مانور زلزله باتوجه به زلزله خیز بودن منطقه ، اجرای نمایش و برنامه های متنوع دیگری برگزار گردید
برگزاری مراسم هفته جهانی کودک و روز جهانی عصای سفید در شهرستان بافت
در شهرستان بافت این مراسم با برپایی جشن در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و اجرای برنامه های متنوع و شاد همراهی کودکان مهدهای کودک از قبیل موسیقی ، اجرای تئاتر ، اهداء جوایز برگزار گردید.
همچنین در این شهرستان مراسم جشنی به مناسبت روز جهانی عصای سفید با حضور مسئولین شهرستان ، رئیس و کارشناسان بهزیستی و معلولین تحت حمایت برگزار گردید ، دراین جشن برنامه هایی از قبیل اجرای موسیقی توسط معلول کم بینا ، سخنرانی مسئولین شهرستانی و اهداء هدایایی به نابینایان موفق شهرستان به اجرا در آمد.
برگزاری مراسم هفته جهانی کودک در شهرستان بردسیر
در شهرستان بردسیر و با حمایت مرکز بهداشت مراسم جشنی در یکی از سالنهای اجتماعات این شهرستان و با اجرای برنامه های متنوع و شاد و اهداء جوایزی از سوی مرکز بهداشت از قبیل خمیر دندان و مسواک به کودکان مهدهای کودک و راه اندازی کاروان شادی در سطح شهر با همکاری شهرداری و راهنمایی و رانندگی برگزار گردید.
برگزاری مراسم هفته جهانی کودک در شهرستان منوجان
 در شهرستان منوجان با برگزاری جشنی درمحوطه زمین چمن این شهرستان شامل برنامه های متنوع سرود و موسیقی محلی ، مسابقه نقاشی ، پرواز بادبادک و اهداء هدایایی به کودکان مهدهای کودک شرکت کننده در جشن این هفته را گرامی داشته شد.