تحویل سبد غذایی ماه رمضان به مدجویان بهزیستی رفسنجان
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، همزمان با شروع ماه مبارک رمضان و آغاز طرح « ضیافت مهر » سبد غذایی ویژه ماه رمضان به تعدادی از مددجویان بهزیستی رفسنجان تحویل شد.
برپایه این خبر ، این اقدام با مشارکت خیرین تامین و با هدف کمک به خانواده مددجویان نیازمند تحت حمایت اداره بهزیستی رفسنجان در ماه مبارک رمضان تحویل شد. شایان ذکر است ارزش ریالی هر بسته مواد غذایی تحویلی 400000 ریال بوده است.

تحویل 400 کیلوگرم گوشت گرم به مددجویان بهزیستی کوهبنان
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان و اجرای طرح ضیافت مهر اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان با مشارکت مدیریت معدن ذغال سنگ هشونی اقدام به تحویل 400 کیلوگرم گوشت گرم به مددجویان نیازمند تحت حمایت نمود.
تحویل سبد غذایی به مددجویان بهزیستی سیرجان
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی اداره بهزیستی شهرستان سیرجان در طول ماه رمضان و زمان اجرای طرح ضیافت مهر ، مدیران و مسئولان محلی به همراه کارشناسان بهزیستی با حضور در منازل مددجویان ضمن دیدار با ایشان ، مشکلاتشان را نیز بررسی می کنند.
برپایه این خبر : در این دیدار و بازدیدها که پیش از زمان افطار انجام می گیرد، سبد غذایی به مددجویان تحویل می شود.
شایان ذکر است ، ارزش ریالی هر سبد اعطایی 500000 ریال میباشد.