کمک 165 میلیون ریالی خیرین  به بهزیستی شهرستان  کرمان
دو خیر کرمانی هر کدام با پرداخت 135 میلیون ریال و 30 میلیون ریال به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان کرمان خود را در کمک به جامعه هدف بهزیستی سهیم نمودند.
این دو خیر کرمانی با پرداخت مبالغ فوق  از مسئولین بهزیستی خواستند تا در مسیر حمایت از جامعه هدف بهزیستی  آنها را دخیل نمایند.

اولین ضیافت افطاری وبژه مددجویان اندوهجرد
برای اولین بار به همت یکی از خیرین کرمانی  و با هماهنگی اداره بهزیستی شهرستان کرمان ضیافت افطاری ویژه مددجویان شهر اندوهجرد از توابع بخش شهداد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این مراسم معنوی ضیافت افطار تعداد 200 نفر از مددجویان توانبخشی و امور اجتماعی این بخش  روزه خود را افطار کردند.
توزیع بیش از 800 پرس غذا بین مراکز نگهداری از معلولین ضایعه نخاعی شهر کرمان
به همت جمعی از خیرین بیش ا ز800 پرس غذا بین مراکز نگهداری از معلولین ضایعه نخاعی در ماه رمضان توزیع شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان بدنبال اجرای طرح ضیافت مهر با همکاری خیرین، معلولین ضایعه نخاعی که در مراکز نگهداری می شدند نیز در ضیافت افطاری شرکت نمودند.
گفتنی است تعدادی از مددجویان ضایعه نخاعی انجمن نیکوکاری پویا نیز به همراه خانواده هایشان در ضیافت افطاری که توسط یکی از خیرین برگزار شد ،شرکت نمودند