ابراهیم حاجی نمکی -عنبرآبادافتتاح مرکز اقامتی میان مدت خانه امید عنبرآباد
حاجی نمکی رئیس اداره بهزیستی شهرستان عنبرآباد گفت : در هفته بهزیستی با حضور فرماندار ، امام جمعه ، دادستان شهرستان و معاون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مرکز اقامتی میان مدت خانه امید شهرستان عنبرآباد افتتاح شد.
وی افزود: افتتاح مرکز ترک اعتیاد کمک خواهد کرد تا در بحث پیشگیری و درمان اعتیاد بتوانیم بهتر اقدام کنیم .

بازدید مسئولین شهرستان عنبرآباد از خانه کودک و نوجوان
رئیس بهزیستی عنبرآباد افزود: به مناسبت هفته بهزیستی امام جمعه ، فرماندار ، و دادستان عنبرآباد از خانه کودک و نوجوان این شهرستان بازدید و از نزدیک درجمع فرزندان بهزیستی قرار گرفتند.
وی گفت : در این بازدید ، میهمانان روزه خود را در فضایی صمیمی و معنوی درکنار فرزندان بهزیستی افطار نمودند .
دیدار کارکنان بهزیستی عنبرآباد با امام جمعه
حاجی نمکی دیدار کارکنان بهزیستی با امام جمعه را یکی دیگر از برنامه های هفته بهزیستی دراین شهرستان عنوان کرد و گفت : دراین دیدار امام جمعه از خدمات بهزیستی تقدیر نمود.
توزیع سبد غذایی بین مددجویان عنبرآباد
حاجی نمکی توزیع سبد غذایی و برگزاری ضیافت افطار مددجویان بهزیستی را از دیگر اقدامات بهزیستی عنبراباد برشمرد و گفت : با همت مسئولین و خیرین این شهرستان تعدادی سبد غذایی بین مددجویان و معلولین توزیع شد.