شهربانو مهدی پور-رابر دلجویی فرماندار و امام جمعه از مددجویان
شهربانور مهدی پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان رابر گفت : فرماندار و امام جمعه شهرستان رابر به مناسبت هفته بهزیستی با حضور در منزل تعدادی از مددجویان و معلولین با ایشان دیدار کردند.
وی هدف از این دیدارها دلجویی از مددجویان و رسیدگی به مشکلات و درخواستهای آنان عنوان کرد و گفت : امام جمعه و فرماندار پس از استماع درخواستها و مشکلات معلولین قول مساعد برحل رفع مشکلات این خانواده ها دادند.

برگزاری ضیافت افطاری ویژه مددجویان رابر
مهدی پور برگزاری ضیافت افطاری ویژه مددجویان رابر را نیز از اقدامات این بهزیستی درحمایت از معلولین و مددجویان دانست و گفت : برگزاری ضیافت افطاری و توزیع سبد کالا به مددجویان به همت خیرین این شهرستان صورت گرفته است.