علی میرزاده -  ریگاندیدار پرسنل بهزیستی ریگان با امام جمعه این شهر
پرسنل اداره بهزیستی شهرستان ریگان به مناسبت هفته بهزیستی با امام جمعه این شهر دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، میرزاده رئیس اداره بهزیستی ریگان گفت : دراین دیدار فعالیت های بهزیستی ریگان تشریح  و بر همکاری مسئولین  بات بهزیستی نیز تاکید شد.
تقدیر فرمانداری ریگان از فعالیت  بهزیستی
رئیس بهزیستی ریگان افزود: فرماندار ریگان در دیدار با پرسنل بهزیستی این شهر از خدمات و تلاشهای بهزیستی تقدیر نمود.
وی گفت : دراین دیدار فرماندار ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیت های بهزیستی اظهار داشت : خدمت به معلولین و جامعه هدف بهزیستی  توفیقی الهی است که نصیب پرسنل بهزیستی شده است .