برگزاری مراسم اختتامیه طرح ارائه یک وعده غذای گرم در شهرستان رابربا حضور رئیس بهزیستی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان: مراسم اختتامیه طرح ارائه یک وعده غذای گرم درمحل مهدکودک آذین شهرستان رابر با حضور رئیس بهزیستی شهرستان رابر ،کارشناس امور کودکان بهزیستی، بهورزان وکارشناسان و بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان و تمامی مدیران مهدهای کودک تحت نظارت برگزار شد.

در ابتدا سالاری رئیس بهزیستی شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مرکز بهداشت شهرستان و همچنین تبریک روز معلم به پرسنل تمامی مهد های کودک از زحمات و تلاشهای کلیه مدیران و مربیان در زمینه تحقق اهداف تربیتی _ آموزشی و همچنین اجرای مطلوب طرح یک وعده غذای گرم در شهرستان تقدیر نمود و ابراز داشت :از ابتدای آبانماه 1395 این طرح به مدت 120 روز کاری بین 6 مهد حاشیه و روستا مهد این شهرستان و بین 223 کودک  اجرا شده است که طبق پایش های صورت گرفته قبل و بعد از اجرای طرح روند رشد جسمی کودکان بهره مند از این طرح، رو به افزایش گزارش شده است

در پایان پایش قد و وزن تمامی کودکان حاضر در مهد توسط بهورزان محاسبه و غذای گرم بین کودکان توزیع و سپس با اهداء لوح تقدیر و هدایا به مدیران موفق مهد های کودک شهرستان از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آمد./