به مناسبت هفته بهزیستی کلیه خدمات تخصصی بهزیستی از جمله خدمات توانبخشی و مشاوره بصورت رایگان ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به مناسبت هفته بهزیستی از 20 لغایت 26 تیرماه کلیه خدمات توانبخشی و مراکز دولتی درمان و کاهش آسیب اعتیاد  و مشاوره بهزیستی رایگان ارایه می شود.

همچنین بمنظور بهره مندی افراد از خدمات مشاوره ای با هماهنگی بعمل آمده با 20 مرکز مشاوره در سطح شهر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (23و24 تیرماه )نیز خدمات مشاوره ای از قبیل مشاوره های اجتماعی ، خانوادگی ، ازدواج ، تحصیلی وژنتیک بصورت رایگان ارایه می گردد.