در دومین روز از هفته بهزیستی مصادف با روز جمعه 22 تیرماه به همت بهزیستی استان کرمان خدمات مشاوره روانشناختی – مشاوره 1480 – اورژانس اجتماعی 123 – خدمات توانبخشی وتست قند خون وفشارخون رایگان و آدینه مهد به نمازگزاران مومن کرمانی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در نماز جمعه 22 تیرماه برای خدمت رسانی به سالمندان ، معلولین و افراد ناتوان ویلچر ، واکر و عصا جهت تسریع درحرکت درنظر گرفته شد.