معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی به همراه معاون مدیریت توسعه و منابع ، رئیس مرکز مشارکت های مردی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی استان کرمان از مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان در تهران تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در این دیدار با اشاره به ظرفیت های خیرخواهانه و داوطلبانه در استان کرمان گفت : بهزیستی استان کرمان با شناسایی این ظرفیت ها توانسته مراکز تخصصی توانبخشی و پیشگیرانه را برای خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه توسعه دهد که موسسه خیریه مولی الموحدین و شرکت هواپیمایی ماهان در ایجاد این مراکز و همکاری با بهزیستی استان کرمان پیشقدم بوده اند.   

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان هم با تقدیر و تشکر از حسن نیت و همکاری این شرکت  گفت : تعامل و همکاری شرکت هواپیمایی ماهان برای حمایت از گروه های هدف بهزیستی با ارزش و شایسته تقدیر است .