استانداری کرمان به مناسبت هفته بهزیستی میزبان مدیر کل ، اعضاء شورای معاونین و کارکنان بهزیستی استان و شهرستان کرمان ، کارکنان مراکز دولتی و غیر دولتی ، معلولین و فرزندان تحت حمایت بهزیستی استان کرمان بود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان فدائی استاندار کرمان با بیان اینکه نظریه های اصولی کارشناسان حوزه مسائل اجتماعی باید به قانون تبدیل شود عنوان کرد : آموزش و تربیت کودکان در سنین پایین ، استفاده از ظرفیت های استانی برای توانمندسازی حاشیه شهر و همچنین ورود خود افراد به مشکلات اجتماعی در کنار مسئولین به رفع بحران و کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود .

 استاندار کرمان با تاکید بر استفاده از خرد جمعی در راستای برطرف نمودن معضلات اجتماعی گفت : برای ارتقاء دانش اجتماعی افراد جامعه ، باید آموزش کودکان را از سنین پایین با طرح های اصولی  و دستورالعمل های علمی و همچنین همراه با بحث های روانشناسانه با هدف بهتر زیستن دنبال نماییم .