در دومین روز از هفته بهزیستی استاندار کرمان با مدیر کل و اعضاء شورای معاونین – کارکنان و مدیران مراکز غیر دولتی در محل استانداری دیدار و گفت و گو کرد  .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان ضمن تبریک هفته بهزیستی به پرسنل این اداره گفت : هفته بهزیستی یادآور وظایف سخت و تخصصی این سازمان است و انجام وظیفه بهزیستی در برقراری رفاه اجتماعی ستودنی است .

استاندار کرمان با اشاره به مسئولیت خطیر سازمان های متولی رفاه اجتماعی به ویژه  بهزیستی در اظهار داشت : برای تحقق  سلامت اجتماعی  پیشرفت ایران باید با کاهش تمرکز گرایی وظایف به مردم واگذار شود.

ایشان با تاکید بر تقسیم وظایف و همچنین واگذاری مدیریت دولت ها به مردم بیان کرد : سازمان بهزیستی سازمانی مهم با نیات خیرخواهانه است که با اجرای طرح های مشارکتی بزرگ می توان  همیاران بهزیستی در بین اقشار مختلف جامعه را شناسایی و برای پیشگیری از معلولیت ها و آسیب ها از این ظرفیت استفاده کرد .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این دیدار با معرفی بهزیستی به عنوان سازمانی دارای ار تباطات وسیع با مردم گفت : باید طرح ها و برنامه های مدیریتی موثری برای ترویج مسئولیت پذیری  فردی و اجتماعی مردم در جامعه داشته باشیم .

وی با تاکید بر استفاده از دانش نخبگان و دانشگاهیان افزود : بهزیستی استان کرمان با تشکیل چندین کارگروه و تعاملات موثر با دانشگاهیان تلاش می کند از فکر و دانش آنان در اجرای طرح ها و برنامه ها استفاده شود .

عباس صادق زاده خاطر نشان کرد : نظر به توجه ویژه دولت یازدهم به رفاه اجتماعی جامعه ، برای کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری سازمان ها و خیرین برنامه ریزی شده است .