در ششمین روز از سال جدید استاندار ، شهردار ، اعضاء شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جمعی از مسئولین استان از کمپ ماده 16 بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد جواد فدائی استاندار کرمان ضمن بازدیداز بخش های مختلف کمپ و آشنایی با روند درمان بیماران مبتلا به اعتیاد با حضوردر جمع مددجویان کمپ با آنان دیدارو گفت و گو کرد .

محمد جواد فدائی در جریان این بازدید با تقدیر از اقدامات و اجرای برنامه های علمی و تخصصی بهزیستی استان کرمان در درمان و حمایت از معتادان بی خانمان گفت : برای آموزش مهارت های زندگی و مهارت رفتاری خانواده ها با افراد بهبود یافته راه اندازی کارگاه های آموزشی بسیار موثر می باشد  .

استاندار کرمان با اشاره به حمایت های روحی و روانی از افراد بهبود یافته عنوان کرد : همه سازمان ها ی اجرایی باید برای تسهیل فرآیند حمایت های بعد از خروج بهبود یافتگان با بهزیستی همکاری نمایند .

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تاکید بر ضرورت استفاده از الگوهای بومی و محلی برای پیشگیری و درمان اعتیاد اظهار داشت : یکی از اقدامات مهم و موثر برای بهبود یافتگان آموزش و راه اندازی کارگاه های اشتغال حمایت شده است .