مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه رئیس اداره روابط عمومی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری جمهوری «ایرنا » با مسئولین و خبرنگاران دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با گرامیداشت روز خبرنگار گفت : مشکلات حوزه اجتماعی به دلیل عدم تصمیم گیری مناسب ، عدم آگاهی خانواده ها و افراد جامعه شکل می گیرند و به طبع انتقاد هم در این حوزه بیشتر می باشد .

صادق زاده با بیان اینکه در شکل گیری مسائل اجتماعی بسیاری از مسائل دخیل می باشند عنوان کرد : توسعه و پیشرفت جوامع یکی از دلایل تعدد معضلات اجتماعی است که باید آگاهی افراد جامعه را ارتقاء دهیم .

وی با تاکید بر رسالت مهم رسانه در انتشار مطالب ، بدون جانبداری شخصی اظهار داشت : اصحاب رسانه به عنوان امین مردم با بیان واقعیت های موجود جامعه و ایجاد ارتباط موثر بین مسئولین و مردم می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی موجود منجر شود .

مدیر کل بهزیستی ارتقاء آگاهی خانواده ها را در پرورش صحیح فرزندان ضروری دانست و گفت : نقش رسانه در آگاهی بخشی عمومی و نهادینه شدن فرهنگ صحیح برای داشتن جامعه ای سالم و پویا انکار ناپذیر است .

وی با اشاره به همبستگی اجتماعی هرچه بیشتر گفت: مسئله اجتماعی در جامعه زیاد است و بی تفاوتی های اجتماعی یک مسئله اجتماعی بزرگ است که باید همبستگی اجتماعی را در جامعه ایجاد کنیم.