نظر به بهبود و توسعه سیستم نظارت خدمات سازمان بهزیستی کشور و تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر تسهیل و تسریع  در امر پاسخگویی به شکایات ، ارتقاء سلامت اداری در راستای تکریم  ارباب رجوع و افزایش رضایت مردمی اقدام به الکترونیکی نمودن سیستم های اطلاع رسانی مردمی خود نموده است . دراین خصوص راههای ارتباطی برای عموم جامعه هدف به شرح ذیل عنوان می گردد.
*سامانه پیامک دفتر مدیریت عملکرد ، ( بازرسی و پاسخگویی به شکایات ) :     30008530
*تلفن مستقیم دفتر مدیریت عملکرد ، حوزه پاسخگویی به شکایات 66760697 – 021
*شماره تلفن نمابر :  66700336- 021
* سایت سازمان به نشانی : www. behzisti.ir
قابل ذکر است مدیریت و کارشناسان این حوزه آماده دریافت هرگونه اعلام شکایت ، انتقاد ، پیشنهاد و گزارش می باشند  و با جدیت ویژه پی گیری های لازم درخصوص موارد گزارش شده اعمال خواهد شد.