بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان (اصلی)آزمون استخدامی مورخ 91/3/26 این اداره کل و ایثارگران محترم می رساند جهت تعیین وقت مصاحبه گزینش با شماره تلفن 2101062-2101043-0341(آقای سیدی و خانم ارجمند ) تماس حاصل نمایند.