به مناسبت روز جهانی آگاه سازی اختلال اتیسم به همت مرکز اتیسم امام علی همایشی با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان و خانواده های دارای فرزند اختلال اتیسم در سالن بسطامی پارک مادربرگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی اسان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در این همایش با تقدیر از ارائه خدمات مناسب و تخصصی مرکز اتیسم امام علی با هدف آگاه سازی خانواده ها گفت : بایدنسبت به تشخیص به موقع این اختلال در بین فرزندان برنامه های علمی و مدون داشته باشیم .

صادق زاده با اظهار نگرانی ازرشد آمار اختلال اتیسم در ایران گفت: برگزاری چنین برنامه هایی و پرداختن به موضوعات مربوط به اختلال اتیسم می تواند مطالبات و آگاهی خانواده ها را در این زمینه ارتقاء دهد .

وی با بیان اینکه مرکز حرفه آموزی اتیسم امام علی کرمان یکی از مجهزترین مراکز در سطح کشور می باشد عنوان کرد : این مرکز با ارائه خدمات تخصصی ، توانبخشی ، مددکاری و گفتار درمانی گام های موثری برای خدمت رسانی به خانواده های دارای فرزند اختلال اتیسم برداشته است .