در سومین روز از هفته بهزیستی 200 نفر از فرزندان شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی شهرستان زرند با حضور مدیر کل و معاون پشتیبانی و منایع انسانی بهزیستی استان کرمان ، رئیس بهزیستی زرند ، امام جمعه و معاون سیاسی – اجتماعی فرمانداری زرند به اردوی تفریحی – ورزشی بابلسر اعزام شدند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از زرند عباس صاق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با ابراز خرسندی از حضور در جمع فرزندان گفت : سفرهای تفریحی – ورزشی فرزندان برای کسب تجربه و مهارت های زندگی در راستای ورود به زندگی مستقل بعد از ترخیص از مراکز تحت حمایت بهزیستی  بسیار مفید می باشد.