سه ورزشکار تیر و کمان معلول کرمانی به  مسابقات جهانی تایلند اعزام می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در حال حاضر  زهرا نعمتی ،رهام شهابی پور و سمیه عباسپور سه کماندار کرمانی به منظور شرکت در مسابقات جهانی تایلند  در اردوی متصل به اعزام تیم ملی بسر می برند.
گفتنی است 12 کماندار تیم ملی ششم آبانماه به بانکوک اعزام می شوند.