ستاد بزرگداشت ایام ا… دهه مبارک فجر در بهزیستی استان کرمان با معرفی اعضاء فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل و رئیس ستاد دهه فجر بهزیستی کرمان با صدور احکامی آقایان محمود حدادیان را بعنوان جانشین رئیس ستاد و ایوب محمدی سلیمانی را بعنوان دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر سال 90 در بهزیستی استان کرمان منصوب کرد.

برپایه این خبر ، مدیرکل بهزیستی در احکام جداگانه دیگر ،  مهندس محسن مدیری ، ایرج کرم نژاد ، حشمت ا… حجت آبادی ، مهدی نقیب زاده ، حمیدرضا مومنی نیا ، محمد پور غلامرضا یی و خانمها آزیتا سعیدی ، فریبا لشکری ، دکتر نسرین دخت سدیر و اعظم اسماعیلی را بعنوان اعضاء و مسئولین کمیته های زیر مجموعه ستاد مذکور منصوب کرد.
شایان ذکر است ، احمدرضا سلیمانی معاون اداره بهزیستی شهرستان کرمان نیز با صدور ابلاغی از سوی مدیرکل بهزیستی بعنوان مسئول غرفه دستاوردها و توانمندیهای بهزیستی استان در نمایشگاه دستاوردهای دستگاههای اجرایی استان کرمان ( ویژه ایام ا… دهه مبارک فجر ) منصوب شد.