حجاج کرمانی با ثبت نام در طرح کمک به مددجویان بهزیستی آمادگی خود را برای خیرسانی به جامعه هدف بهزیستی استان کرمان اعلام نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،بر اساس طرحی که با همکاری بهزیستی و مدیریت حج و زیارت استان کرمان  برگزار شد ،با توزیع فرمهای عضویت برای کمک به مددجویان بهزیستی، جمع کثیری از حجاج آمادگی خود را برای یاری رساندن به مددجویان اعلام نمودند.

در این طرح با حضور نمایندگانی از بهزیستی در جلسات توجیهی عزیمت حجاج به سرزمین وحی ،توضیحاتی در مورد خدمات  بهزیستی به مددجویان ارایه شد که در نهایت افراد متقاضی به شرکت در این طرح کمکهای نقدی خود را به مددجویان بهزیستی اهدا نمودند.
گفتنی است جمع کثیری از راهیان سرزمین وحی آمادگی خود را جهت اختصاص بخشی از هزینه های بازگشت و ولیمه برای کمک به جامعه هدف بهزیستی اعلام نمودند.