مدیرکل بهزیستی استان کرمان به منظور رسیدگی به برخی طرحها و برنامه های بهزیستی با دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دیدار مدیرکل بهزیستی گزارشی کوتاه از روند اجرای چند طرح اشتغالزایی ویژه زنان دراستان کرمان ارائه نمود .

وی همچنین پیگیری وضعیت حقوق پرسنل بهزیستی در سراسر کشور از سوی مجلس را یکی از خواسته های بحق و قانونی پرسنل بهزیستی دانست و از ایشان خواست تا دراین مسیر پرسنل بهزیستی را همراهی نمایند.
دراین دیدار دکتر پور ابراهیمی نیز ضمن اعلام آمادگی برانجام همکاری برای حل مشکلات قانونی پرسنل بهزیستی گفت : از طریق مجلس پیگیر خواسته پرسنل بهزیستی خواهیم شد تا باتوجه به سختی کار پرسنل و خدمات قابل توجهی که این گروه به جامعه ارائه می نمایند ، از حق قانونی خود در پرداخت حقوق و مزابا بهره مند شوند.