با حضور جمعی از اعضاء ، موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران و دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان انجمن مددکاری در کرمان آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مراسم رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به اهمیت مددکاری در بحث کاهش آسیب های اجتماعی و مداخله در بحرانها گفت :  فعال شدن انجمن مددکاری در استانها فرصتی است برای شناسایی مددکاران و افراد توانمندی که می توانند در زمینه مددکاری فعالیت کنند تا در شرایط خاص و بحرانهای اجتماعی با دخالت تخصصی مددکاران بتوانیم قدمهای مثبتی درجامعه برداریم. وی خدمات ویژه مددکاران را در کمک به دولت بسیار موثر دانست و اظهار داشت : حضور مددکاران در عرصه های اجتماعی  دنیا و مسایل و مشکلاتی که در بحرانها و آسیب ها وجود دارد، ثابت کرده که مددکاران در کمک به دولت حائز اهمیت می باشند.
دکتر عباسی نیز دراین جلسه به اهمیت حرفه مددکاری پرداخت و گفت : نگاه به گذشته دینی و مذهبی مسلمانان گواه براین است که پیشوایان دینی ما یکی از قداستهایی که برای ما ایجاد کرده اند همان بحث مددکاری است و افتخار ما براین است که بزرگترین مددکار تاریخ بشریت حضرت علی (ع) است .
مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان اینکه درجامعه امروز نگاه به مددکارنسبت به گذشته بهبود یافته افزود:  تا رسیدن به نقطه ایده آل و معرفی جایگاه مددکار باید مسیر طولانی را طی کنیم .
وی توجه به نشر وتألیف آثار مکتوب درخصوص مددکاری را یکی دیگراز راههای معرفی این حرفه به جامعه دانست و اظهار داشت :با توجه به سابقه دین ما دربحث مددکار و وجود مددکاران نمونه باید درایران درخصوص مددکاری کتب بیشتری تألیف شود تا منابع مددکاری موجود افزایش یابد.
گفتنی است درادامه این مراسم خانم منیره بلوچی بعنوان مسئول انجمن مددکاری کرمان معرفی شد.