اولین خانه کوچک مستقل دخترانه مهر آفرین ویژه معلولین ذهنی خفیف با حضور مدیر کل دفتر توانمندسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزستی کشور ، معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، رئیس بهزیستی جبرفت و معاون سیاسی فرمانداری در شهرستان جیرفت افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این مرکز با هدف بهره مندی افراد دارای معلولیت ذهنی خفیف و همچنین استفاده از فرصت های اجتماعی در جامعه و داشتن استقلال فردی راه اندازی شده است .